Khai giảng các lớp tiếng Nhật tháng 4/2019

Dưới đây là lịch khai giảng các khóa học tại trung tâm Nhật ngữ HCT cập nhật mới nhất. Mời các bạn học viên tham khảo:

Tên lớp Khai giảng Giờ học Ngày học
Luyện thi N5 17h Thứ 3,5,7
Luyện thi N4  9/4/2019 19h Thứ 3,5,7
Sơ cấp N501 17h Thứ 2,4,6
Sơ cấp N502 17h Thứ 3,5,7