Dịch vụ dịch thuật, thông dịch

Dịch giấy tờ hành chính

80.000đ
/trang
Liên hệ

Dịch + công chứng giấy tờ hành chính

150.000đ
/trang
Liên hệ

Dịch văn bản thông thường

120.000đ
/trang
Liên hệ

Dịch văn bản chuyên môn

150.000đ
/trang
Liên hệ

Thông dịch (Nhật⇔Việt)

$80
/ngày
Liên hệ

Làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Làm mới: 7.000.000đ/bộ

Gia hạn: 6.000.000đ/bộ

Liên hệ

Làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Làm mới: 4.000.000đ/bộ

Gia hạn: 3.000.000đ/bộ

Liên hệ